Jak dbać o przewody mleczne w dojarkach?

Przemysł mleczny wymaga tego, aby cały proces produkcji był przeprowadzany w sterylnych warunkach, dlatego szalenie istotne jest, aby przewody silikonowe używane w dojarkach były czyste. Do mleka bakterie mogą trafić dwiema drogami: z kanałów strzykowych wymion lub z zewnątrz, ale główne źródła drobnoustrojów to wspomniane wymię, skóra zwierzęcia, urządzenia i naczynia, personel, powietrze, zbiorniki na mleko i pasze. Jak zatem widać, produkcja mleka jest narażona na zanieczyszczenia dosłownie z każdej możliwej strony, a obowiązujące normy są bardzo surowe.

Co może wpływać na zwiększoną ilość bakterii w mleku?

Każdy rolnik wie, że na trwałość mleka największy wpływ ma jego czystość mikrobiologiczna. Istnieje nawet specjalne Rozporządzenie, które jasno określa ile drobnoustrojów może znajdować się w surowym mleku odbieranym z gospodarstwa – w dwóch próbkach miesięcznie nie może być więcej bakterii niż 100 000 w 1 ml. Liczba drobnoustrojów jest zależna od:

  • zdrowia krów,
  • warunków higieny panujących w gospodarstwie,
  • higieny w trakcie dojenia,
  • temperatury, w jakiej przechowuje się mleko

Czasami zdarza się, że mimo zachowania najwyższych standardów, w mleku i tak znajduje się zbyt wiele mikroorganizmów. Może to być spowodowane szczegółami technicznymi.

Węże przemysłowe w laboratorium

Na co należy zwracać uwagę?

Z całą pewnością ogromne znaczenie ma dokładne mycie całej instalacji. Gwarantuje to pozbycie się resztek mleka z rurociągu, jednostki końcowej i innych elementów wyposażenia w instalacji dojarki. Bardzo ważne jest, aby wąż do mleka był zawsze czysty. To, na co trzeba także zwrócić uwagę to temperatura wody, która jest przeznaczona do mycia zarówno dojarki, jak i zbiornika. Kontrola temperatury jest banalnie prosta, wystarczy zmierzyć temperaturę na początku i na końcu mycia. Każda dojarka w swojej specyfikacji posiada informacje o optymalnej temperaturze do czyszczenia. Specjaliści są zdania, że końcowa temperatura powinna wynosić minimum 45°C. W przeciwnym razie mycie nie przyniesie zamierzonego efektu. Równie ważna co temperatura jest odpowiednia ilość wody i stężenie środków czyszczących przewody laboratoryjne.

Produkty dedykowane do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

Największy problem w dojarce

Okazuje się, że najbardziej problematycznym elementem dojarki jest guma strzykowa, ponieważ jest ona stale narażona na kontakt z drobnoustrojami. Ta część urządzenia ma największy wpływ na efektywność dojenia. Rozmnażaniu się bakterii sprzyja zły stan gumowych przewodów mlekowych. Przewody muszą być gładkie, niezniszczone, jeśli są przezroczyste, nie powinno się ich używać po zmętnieniu.

Author: farmaprojekt.pl